laserske tehnike
korektura dalekovidnosti

metode
LASIK metoda
Korekcija dalekovidnosti

Kod dalekovidnosti excimer laser modelira prsten na periferiji roznice koji je stisne i time se izazove njeno izbocenje u centru. Time se postigne da se zrake svjetla ponovno lome na mreznici, a ne vise kao prije zahvata, iza nje.
U nekim slucajevima, na pr. kod presbyopnih pacijenata (starasna slabovidnost) ide se za tim, da se pacijenti prebace u laganu kratkovidnost, kako bi se otklonila ili reducirala potreba naocala za citanje.